Berekening bevestigingen (aantallen)


Gelieve het type dakpan, de ligging, de dakhelling en de nokhoogte in te geven om het aantal bevestigingen te berekenen.

Type dakpan :
Ligging of ruwheidscategorie * :
Dakhelling :
Nokhoogte * :
(*) Voor de bepaling van de ruwheidscategorie klik hier, de nokhoogte en aanvullende opmerkingen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de omschrijvingen van de Technische voorlichting van het WTCB TV 240 'Pannendaken'.

Voorgaande berekeningsmodule is een vrijblijvend middel dat CREATON ter beschikking stelt van haar professionele klanten. Deze laatsten blijven verantwoordelijk voor het inbrengen van de gegevens, de verwerking en de interpretatie van de resultaten. CREATON is dan ook niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen door het gebruik van deze module.

De rekenmethode volgens deze module is gebaseerd op de bijlage van de Technische Voorlichting 240 (TV 240: Pannendaken). Voor de vereenvoudigde methode geldig voor alle pannen met een gewicht groter dan 37.5kg/m², verwijzen we naar voormeld document.

De berekeningsmodule is enkel van toepassing voor daken met twee dakschilden en voor zover dat de minimale dakhelling per type dakpan wordt gerespecteerd. Enkelvoudige dakschilden vertonen doorgaans cpe ­waarden die een stuk lager liggen, zodat het aan te raden is een specifieke berekening uit te voeren volgens de norm NBN EN 1991­1­4 [B33] of alle dakpannen te bevestigen.